Scrabble on-line | scrabble.ik.cz

server pro hru scrabble online - vstup do hry

Rychlá pravidla scrabble
  • V jednom tahu lze položit písmena pouze do jedné řady nebo do jednoho sloupce.
  • Hráč, který začíná, umístí alespon dvoupísmenné slovo tak, aby z části leželo na prostředním políčku.
  • Hra končí, pokud se 2 kola nedošlo k odehrání platného tahu (výměna písmenek se nepočítá), nebo pokud jeden z hráčů umístí všechna písmenka a nemůže si již žádná doplnit.
Další zdroje: Oficiální pravidla České asociace scrabble


Jaká slova platí?
  • NIKDY NEPLATÍ: citoslovce a vlastní jména (=cokoli se píše s velkým písmenem na začátku)
  • Ve verzi KLASIK neplatí přechodníky a slova v jiném než 1. pádě. Takže platí: podstatná a přídavná jména, zájmena a číslovky v 1. pádě jednotného i množného čísla, včechny tvary sloves kromě přechodníků, příslovce, předložky, spojky a částice.
  • Ve verzi PLUS platí vše co v klasiku, plus slova ve všech pádech a přechodníky sloves.
Další zdroje: Slovník Blex: vyhledávání, seznam slov
Platná dvou- a třípísmenná slova s vysvětlením významu


Slovenská verzia

Informace hledej na stránkách Slovenského spolku scrabble.


zpět na scrabble on-line