Systém protestů (stížností)


Prvním a základním pravidlem je transparentnost rozhodování arbitrů, která ovlivní počet oprávněných i neoprávněných stížností na arbitry.

Z té vychází i dvě základní podmínky


Základ protestů (stížností):


Každý protest musí být zahájen postiženým hráčem. Pokud se postiženým hráčem cítí arbitr, pak zadává protest stejnou cestou – Centrum podpory – jako každý jiný hráč, a protestem se zabývá jiný arbitr.


Protest musí hráč zadat přes Centrum podpory (kam vede i tlačítko Nahlásit), kde musí srozumitelně a jasně popsat, čeho se protest týká.

Protest musí být zadán v nejkratší možné době od prohřešku.

Protest musí mít tyto náležitosti: druh hry, číslo nebo čas partie, které se protest týká, přesný popis problematického momentu nebo číslo tahu, kterého se protest týká.

Jakýkoliv protest s vágním popisem či všeobecnými stesky má právo Strážce odložit jako bezpředmětný a informovat, se zdůvodněním o tomto rozhodnutí, protestujícího.


Každý protest musí být přístupný oběma stranám sporu a arbitru, který má protest na starosti. Žádný jiný účastník, a to včetně ostatních arbitrů, nemá do daného protestu přístup.


Po obdržení protestu musí arbitr informovat obě strany sporu o tom, že je řízení zahájeno, při jasných porušeních může rozhodnout okamžitě, při sporných situacích čeká na vyjádření či upřesnění obou stran, nejdéle však 48 hodin.


Po rozhodnutí v protestu musí arbitr informovat o svém rozhodnutí a přijatých opatřeních obě strany sporu. Strany mají na vyjádření nesouhlasu s uzavřeným protestem 48 hodin.


V případě nesouhlasu kterékoliv strany s rozhodnutím ve sporu je tento postoupen hlavnímu arbitrovi, v případě nesouhlasu s rozhodnutím hlavního arbitra je protest předán majiteli herny, jeho rozhodnutí je konečné, a není proti němu odvolání.


Doba na vyřešení protestu strážcem je 48 hodin od podání protestu.


Moderování diskuse


Diskuse na těchto stránkách jsou moderovány, zákon hovoří jasně, za obsah stránek včetně diskusí dle českého práva zodpovídá provozovatel webu. Tedy diskusní fórum bylo, je a bude moderováno.

Vaše příspěvky budou z diskuse odstraněny pokud budou obsahovat následující:

  1. urážky a vulgarismy, napadání, či výhrůžky

  2. Spamy či odkazy na weby – komerční aktivity

  3. Budí podezření na porušení zákona


Příspěvky, které svým obsahem nebudou patřit do daného fóra budou smazány, či přemístěny do odpovídajícího fóra.

(příklad : platnost slova v hlavní diskusi).


Za opakované porušení pravidel diskuse je možné zahájit protest, podle výše uvedených pravidel.


Pro inspiraci a bližší pochopení těchto základních pravidel odkazuji na stránky http://www.mateslovo.cz/eticky-kodex-diskutujicich/

Či jakýkoiv jiný kodex na veřejných serverech.